.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

Tổ chức hoạt động viếng chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bỏ tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận
23/05/2024 146 lượt xem

VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

Link file PDF:  Kế hoạch tổ chức hoạt động viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận

Một số hình ảnh hoạt động:

 

Top
X