.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ

Thẩm định giá đối với lô gỗ rừng trồng keo lai 2018, 2019 và bạch đàn tái sinh chồi 2016 tại khu vực huyện Hàm Tân, Bình Thuận.
09/07/2024 121 lượt xem

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá

   Link file:      

Căn cứ Công văn số 1141/UBND-KT V/v Kế hoạch tài chính năm 2024 ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước.

Căn cứ Công văn số 4186/UBND-KT ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc định giá bán đấu giá gỗ rừng trồng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-CTLN ngày 02/4/2024 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Phương án khai thác gỗ rừng trồng loài thực vật rừng thông thường do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu trên diện tích 85,45 ha của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tại xã Thắng Hải và xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá gỗ rừng trồng như sau:

1.Thông tin tài sản bán đấu giá:

1.1. Tên tài sản: rừng trồng Keo lai 2018, 2019, Bạch đàn tái sinh chồi 2016 tại khu vực: Tiểu khu 414, NQH: xã Thắng Hải; Tiểu khu 415, NQH: xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

- Tổng diện tích thiết kế: 87,5 ha, Tổng diện tích khai thác 85,45 ha.

- Loài cây: Keo lai 2018, 2019, Bạch đàn tái sinh chồi 2016. Trong đó:

+ Keo lai 2018, 2019:

Diện tích khai thác: 81,68 ha; Sản lượng dự kiến: 11.581,185 m3.

+ Bạch đàn tái sinh chồi 2016:

Diện tích khai thác: 3,77 ha; Sản lượng dự kiến: 161,480 m3.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức Thẩm định giá:

- Tổ chức Thẩm định giá phải đảm bảo điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và chi nhánh thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản do đơn vị có tài sản quyết định.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp: Tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình  Thuận, Số 30 Yersin, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Thời gian: nộp hồ sơ hồ sơ năng lực, biểu phí giá và các giấy tờ liên quan khác trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát hành thông báo.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận thông báo để các Tổ chức Thẩm định giá biết và nộp hồ sơ đăng ký./.

 

Top
X