.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

Chứng chỉ rừng bền vững FSC/CoC được trao cho Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận năm 2022-2027

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực thực hiện của toàn thể CBCNV Công ty cùng với sự tư vấn kỹ thuật của Viện QLRBV và Chứng chỉ rừng SFMI, Công ty đã được Tổ chức GFA- Cộng hòa liên bang Đức cấp chứng chỉ rừng bền vững FM/CoC.
23/02/2023 390 lượt xem

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực thực hiện của toàn thể CBCNV Công ty cùng với sự tư vấn kỹ thuật của Viện QLRBV và Chứng chỉ rừng SFMI, Công ty đã được Tổ chức GFA- Cộng hòa liên bang Đức cấp chứng chỉ rừng bền vững FM/CoC.

Top
X