.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

THÔNG BÁO BÁN RỪNG TRỒNG 5,93HA BẠCH ĐÀN TÁI SINH CHỒI 2019

LÔ GỖ RỪNG TRỒNG BẠCH ĐÀN TÁI SINH CHỒI 2019, DIỆN TÍCH 5,93HA TẠI KHU VỰC HÀM THUẬN NAM
25/06/2024 127 lượt xem

THÔNG BÁO

              V/v: Bán rừng trồng theo hình thức chào giá cạnh tranh

Link file:

Căn cứ biên bản họp đội đồng ngày …./…./2024 về việc định giá khởi điểm lô rừng trồng Bạch đàn TSC 2019 tại khu vực: Khoảnh 1, 2 – TK 274 – xã Hàm Cần thuộc XNLN Hàm Thuận Nam do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận cùng đại diện HTĐT ông Nguyễn Viết Đức thông báo Quý khách hàng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký mua các lô rừng trồng với thông tin cụ thể như sau:

I. Danh mục tài sản:

- Diện tích thiết kế: 7,74 ha. Diện tích khai thác: 5,93 ha.

- Khu vực: Khoảnh 1, 2 – TK 274 – xã Hàm Cần - Trạm LN Đường Sắt thuộc XNLN Hàm Thuận Nam.

- Loài cây khai thác: Bạch đàn TSC 2019.

- Tổng sản lượng: 183,230 m3.

-  Sản lượng phân theo cấp kính:

Cấp kính

Sản lượng

Củi ĐK ≤  6 (cm):  

6,823 m3 ó 66,890 ster

Gỗ có ĐK: 6 < ĐK ≤10 (cm)

102,956 m3

Gỗ có ĐK: 10 < ĐK ≤16 (cm)

33,451 m3

 

II. Hình thức và điều kiện để chào giá, giá khởi điểm:

1. Hình thức chào giá: Chào giá cạnh tranh bằng cách bỏ phiếu chào giá 01 lần, trả giá lên.

2. Giá chào bán: 164.763.000 đồng/5,93 ha.

3. Thời hạn, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản: Thanh toán tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận; phải nộp đầy đủ 100% số tiền mua tài sản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày mở thầu chào giá.

III. Thời gian, địa điểm: bán, nhận phiếu chào giá.

1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày …./…./2024 đến 17 giờ 00 ngày …./…./2024 (kể cả ngày nghỉ).

2. Địa điểm: Khách hàng có nhu cầu liên hệ công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận để đăng ký và được mời tham dự buổi xét chào giá cạnh tranh.

- Địa chỉ: 30 Yersin - phường Phú Trinh - TP Phan Thiết - Bình Thuận

- Điện thoại: 0937.779.755 ( gặp anh Thông).

Khách hàng phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu chào giá và nộp trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận để được tham dự.

Kính mời Quý khách hàng tham gia./.  

 

Top
X