.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

THÔNG BÁO BÁN LÔ GỖ SẢN PHẨM MỘC THANH LÝ

LÔ GỖ SẢN PHẨM MỘC THANH LÝ GỒM 29 SẢN PHẨM MỘC
07/06/2024 131 lượt xem

THÔNG BÁO

V/v: Bán lô gỗ sản phẩm mộc thanh lý

Link file:

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-CTLN ngày 31/5/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận về việc phê duyệt giá bán lô sản phẩm mộc thanh lý tại Xí nghiệp CBG Phan Thiết – Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận thông báo đến Quý khách hàng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký mua lô sản phẩm mộc thanh lý với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin tài sản:

1. Chủ tài sản thanh lý: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

2. Địa chỉ: 30 Yersin – phường Phú Trinh – TP. Phan Thiết – Bình Thuận.

3. Tên tài sản thanh lý: Sản phẩm mộc thanh lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

4. Tổng số lượng sản phẩm thanh lý: 29 sản phẩm mộc.

(Đính kèm bảng danh mục sản phẩm mộc thanh lý)

II. Hình thức và điều kiện để chào giá, giá khởi điểm:

1. Hình thức chào giá: Chào giá cạnh tranh bằng cách bỏ phiếu kín chào giá 01 lần, trả giá lên.

2. Giá chào bán: 14.700.000 đồng. (Bằng chữ: Mười bốn triệu bảy trăm nghìn đồng), chưa bao gồm thuế.

3. Thời hạn, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản: Thanh toán tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận; phải nộp đầy đủ 100% số tiền mua tài sản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày mở thầu chào giá.

III. Thời gian, địa điểm: bán, nhận phiếu chào giá.

1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 10/6/2024 đến 17 giờ 00 ngày 12/6/2024.

2. Địa điểm: Khách hàng có nhu cầu liên hệ công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận để đăng ký và được mời tham dự buổi xét chào giá cạnh tranh.

- Địa chỉ: 30 Yersin - phường Phú Trinh - TP Phan Thiết - Bình Thuận

- Điện thoại: 0252.382.1312

Khách hàng phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu chào giá và nộp trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận để được tham dự.

Kính mời Quý khách hàng tham gia./.   

Top
X