.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 - 2027

Đại hội Chi đoàn Văn phòng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2027
23/05/2024 164 lượt xem

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 - 2027

- Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 10/5/2024 

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

- Thành phần tham dự: Toàn thể đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

- Một số hình ảnh Đại hội:

Top
X