.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý cho cán bộ, nhân viên

Trong hai ngày (1- 2/8), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược - Quản trị doanh nghiệp (QTDN) tại TP. Hồ Chí Minh
24/02/2023 266 lượt xem

BTO- Trong hai ngày (1- 2/8), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược - Quản trị doanh nghiệp (QTDN) tại TP. Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho khoảng 150 cán bộ, nhân viên, nhằm đáp ứng phương thức quản lý mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn được cấp chứng chỉ rừng FM/CoC.

 
Các học viên được Tiến sĩ Lê Cao Thanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - QTDN trình bày các chuyên đề về văn hóa nền tảng của doanh nghiệp; phát triển thương hiệu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và cách làm thương hiệu; kỹ năng quản lý, giao tiếp, lãnh đạo. Được tổ chức quốc tế GFA cấp chứng chỉ rừng FM/CoC đã chứng tỏ công ty đang đi đúng hướng trong xu thế phát triển của ngành lâm nghiệp hiện nay và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây là động lực để công ty phát triển đi lên một cách bền vững, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và xã hội.

Cán bộ, nhân viên của công ty tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao kiến    thức quản lý.

Top
X