.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

CÔNG BỐ CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP NGÀY 1/4/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Công bố công khai thông tin của doanh nghiệp theo nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ
17/06/2024 162 lượt xem

*Nội dung công bố thông tin:

1.1/ Biểu số 3: báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023  (File PDF)

1.2/ Biểu số 4: báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2023  (File PDF)

1.3/ Biểu số 6: báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023  (File PDF)

File PDF công bố thông tin: Báo cáo nội dung công bố công khai thông tin của doanh nghiệp theo nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ 

 

Top
X