Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty năm 2016

  • Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty năm 2016

Sáng ngày 27/5/2016, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đồng chí Lê Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Bá Mỳ - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT, các đồng chí Lãnh đạo Công ty và 67 đại biểu đại diện cho 312 cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty.