Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phát động Lễ trồng cây bảo tồn gien

  • Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phát động Lễ trồng cây bảo tồn gien

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phát động Lễ trồng cây bảo tồn gien. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quyết tâm xây dựng “Vườn cây bảo tồn gien” tại đây với quy mô diện tích rộng 5ha; trồng một số loài cây gỗ quý để bảo tồn nguồn gien như: Sưa, gỏ, giáng hương, trắc, cẩm lai, sao, sến, dầu, bằng lăng, cà chí, thiên ngân, lộc vừng… Việc xây dựng thành công “Vườn cây bảo tồn gien” của Công ty sẽ góp phần nhỏ bé vào việc bảo tồn nhân giống một số loài cây đang khan hiếm, cạn kiệt, giúp bảo vệ phần nào về môi trường sinh thái tại địa phương và thắp lên ngọn lửa nhằm khơi gợi và kêu gọi mỗi người trong chúng ta chung sức, đồng lòng xây dựng môi trường sống chung quanh ta ngày một an toàn, bền vững hơn.