TỔNG KẾT CÔNG TY LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN NĂM 2019

Thứ sáu - 17/01/2020 14:27

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA CÔNG TY

Bước vào năm 2019, mặc dù phải đối mặt với một số khó khăn nhất định trong sản xuất kinh doanh như trồng rừng bị ảnh hưởng đến thời tiết khô hạn kéo dài, giá nguyên liệu chế biến tăng cao, sự cạnh tranh gây gắt thị trường đồ gỗ, giá gỗ rừng trồng vẫn chưa được cải thiện. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh, các sở ngành hữu quan nên Đảng ủy, tập thể lãnh đạo cùng CBCNV toàn Công ty đã điều hành linh hoạt, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận giao.

Trong đó các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch và đạt được các thành tựu như sau:

I/ Kết quả cụ thể như sau:

+ Doanh thu: 71,133/70,008 đạt 100,3% KH/ năm 2019, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận: 5,100/3,735 tỷ đạt 129% KH, tăng 48% so với cùng kỳ

+ Nộp ngân sách: 9,100/6,429 tỷ đồng = 141,7% KH.

+ Tỉ suất lợi nhuận/ Doanh thu 5,51/4,27 = 129% KH.

+ Thu nhập bình quân: 8,2/6,8 triệu đồng/người/ tháng đạt 121% KH, tăng 43% so với cùng kỳ .

+ Thu nhập cho CBCNV bình quân tăng so với kế hoạch năm 2019 là 20,6%( từ 6,8 triệu lên 8,2 triệu/người/ tháng),góp phần ổn định đời sống cho toàn thể CBCNV.

II/ Có thể điểm qua các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 10 sự kiện nổi bật cụ thể là:

* Vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu tài chính.

Năm 2019 là năm thứ tư hoạt động sau khi hợp nhất hai Công ty. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn do giá gỗ rừng trồng, mủ Cao su vẫn ở mức thấp chưa có dấu hiệu phục hồi, thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng mộc của Công ty chịu cạnh tranh quyết liệt với sản phẩm bên ngoài. Ban Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận kế hoạch năm 2019.

2. Duy trì thành công công tác cấp chứng chỉ rừng

Là năm thứ 3 liên tiếp, với diện tích 9.793 ha theo tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức GFA cấp.Việc duy trì thành công chứng chỉ này đã chứng tỏ bước tiến mới trong công tác trồng rừng, hiệu quả, khoa học, đảm bảo các yêu cầu về quản lý rừng bền vững được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế về nguồn gốc, xuất xứ đạt tiêu chuẩn FSC, sản phẩm được phép xuất khẩu sang các nước Bắc Mỹ, EU v.v. Đây là một lợi thế trong kinh doanh gỗ nguyên liệu và sử dụng gỗ nguyên liệu có nguồn gốc để chế biến xuất khẩu, tạo thế chủ động trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, Công ty vẫn chưa phát huy được lợi thế này trong hoạt động kinh doanh sản phẩm. Đây là vấn đề thách thức phải khắc phục ngay để nâng cao chuổi giá trị sản phẩm.

* Về việc đổi, cấp sổ.

Đến nay, về cơ bản công tác cấp mới, cấp đổi sổ theo Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc giới sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được hoàn thành giai đoạn 2. Việc thực hiện công tác này dự kiến hoàn thành đầu năm 2020 thành công sẽ giúp Công ty ổn định quỹ đất, phục vụ công tác tái cơ cấu theo NĐ 118/CP có hiệu quả.

* Thực hiện thành công mô hình Nông – Lâm kết hợp.

Là năm thứ ba liên tiếp thực hiện công tác sản xuất theo mô hình Lâm- Nông kết hợp, trồng cây nông nghiệp xen canh dưới tán rừng góp phần cải thiện thu nhập cho CB CNV và cư dân địa phương, nâng cao chuổi giá trị trên diện tích trồng rừng.

Việc này đã tạo tiền đề khích lệ để mở rộng quy mô trong thời gian tới, bằng các loại cây trồng đa dạng và cách tổ chức, quản lý linh hoạt .

* Chế biến gỗ hoàn thành mục tiệu.

Dù trong năm 2019 vẫn còn gặp nhiều khó khăn do vừa sắp xếp, tái cơ cấu hệ thống chế biến gỗ nhằm ổn định bộ máy, nhân sự , vừa duy trì hoạt động sản xuất; nguồn gỗ nguyên liệu phải mua ngoài ngày càng khan hiếm, giá nhân công, vật tư tăng, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường đồ gỗ,. … Tuy nhiên, Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết sau khi hợp nhất đã khắc phục khó khăn, duy trì và ổn định sản xuất, bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động.

Năm 2019 tuy chỉ đạt doanh thu 77,6% KH nhưng cũng có thể xem là nổ lực lớn cần phải ghi nhận để phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới.

* Công tác lâm nghiệp xã hội ngày càng phát triển.

Kế thừa và phát huy kết quả năm 2018 về công tác lâm nghiệp xã hội, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích người dân địa phương; trong năm 2019, đã ký hợp đồng giao khoán công tác QLBVR tự nhiên, rừng trồng và đất lâm nghiệp thêm cho 11 hộ dân sống gần rừng, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc này đã phát huy hiệu quả bước đầu và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2020. Phấn đấu đến hết năm 2020, về cơ bản toàn bộ diện tích rừng tự nhiên và một số diện tích rừng trồng sẽ được giao khoán cho các hộ dân địa phương, vừa tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương , vùa gắn bó trên địa bàn quản lý nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lí bảo vệ rừng hết sức khó khăn và phức tạp này.

7/ Thâm canh, chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu qua kinh doanh rừng cây gỗ lớn.

Năm 2019 đã mạnh dạn đưa trên 40 ha rừng năm thứ 5 vào kinh doanh gỗ lớn.

Áp dụng công nghệ giống cây trồng chuyển từ cây giâm hom sang cây cấy mô, với số lượng mua giống cây này là 300.000 cây Keo, tương ứng 120 ha rừng trồng trong năm 2019 tại các XN.Lâm nghiệp, đang theo dõi để đánh giá những điểm nỗi trội để áp dụng đại trà trong những năm tới; đi đôi với việc mạnh dạn thanh lý những diện tích rừng sinh trưởng và phát triển kém, áp dụng quy trình thâm canh đảm bảo rừng thay thế đạt hiệu quả cao về năng suất, chất lượng.

8.Thực hiện tốt công tác từ thiện, xã hội.

Năm 2019 hưởng ứng các đợt phát động của Tỉnh và các Ban ngành cấp trên, Công ty đã quán triệt trong toàn thể cán bộ công nhân viên để hưởng ứng phong trào tham gia thực hiện công tác xã hội, từ thiện. Nét nổi bật là tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, chương trình Tiếp sức cho em đến trường”, Quĩ vì người nghèo… với tổng giá trị 309,64 triệu đồng.

9. Phong trào phát huy ý tưởng, sáng kiến, thi đua khen thưởng được đẩy mạnh.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm, nội dung tập trung vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “ Lao động sáng tạo”, “ Ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” và “Tiết kiệm chống lảng phí trong sản xuất và công tác”. Qua triển khai tổ chức phong trào, nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 132 ý tưởng, sáng kiến trong hai năm qua, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nỗi, rộng khắp toàn Công ty. Từ đó mà thu nhập cho CBCNV bình quân tăng từ 6,8 triệu lên 8,2 triệu/người/ tháng,góp phần ổn định đời sống cho toàn thể CBCNV.

10.Lựa chọn được thành viên trong chuyển đổi mô hình công ty.

Việc thực hiện Phương án sắp xếp, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận theo mô hình hai thành viên luôn bị khó khăn trong việc tìm kiếm thành viên thứ hai đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đáp ứng yêu cầu. Điểm sáng là trong năm 2019 đã định hình việc chọn lựa được 02 thành viên bước đầu đáp ứng được yêu cầu. Trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc chọn thành viên thứ 2, báo cáo Tỉnh để xúc tiến việc thực hiện.

KẾT LUẬN

Nhân sự kiện Công ty tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD 2019, tập thể Đảng bộ, CB CNV và người lao động chúng tôi rất mong sẽ được sự chia sẽ và sự đồng hành của Quí cấp lãnh đạo, các Sở ngành hữu quan, địa phương sở tại cùng tổ chức cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong những năm tới để giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ xây dựng công TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận trở thành công ty có thương hiệu mạnh trong tỉnh, phấn đấu trở thành DNNN phát triển bền vững trong ngành lâm nghiệp và trong khu vực. Tìm kiếm, kêu gọi đối tác liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư vào lĩnh vực chế biến nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu có nguồn gốc FSC của Công ty.

img 1017
img 1017
img 1018
img 1018
img 1032
img 1032
img 1047
img 1047
img 1052
img 1052

img 1059
img 1053


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn