Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận

Thứ năm - 19/11/2015 09:04

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở sắp xếp các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Bình Thuận, Hàm Tân và thu hút thêm đối tác bên ngoài theo quy định tại Nghị định số118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

1320290483 100 5156

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải thể Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Tánh Linh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (đối với trường hợp chưa bị xử lý) trong việc quản lý đất đai lỏng lẻo (khoán trắng, bị dân lấn chiếm đất) tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tánh Linh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; giải thể Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Tánh Linh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ theo các quy định hiện hành, UBND tỉnh Bình Thuận rà soát lựa chọn đối tác tham gia thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành; yêu cầu các doanh nghiệp đối tác cam kết và doanh nghiệp sau khi sắp xếp phải tiếp tục giữ và phát triển thương hiệu, không được đổi tên doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của từng công ty sau sắp xếp và quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty lâm nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

Xây dựng phương án quản lý đất đối với diện tích đất các đơn vị giải thể, diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao lại; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với các Bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Tài chính thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện bổ sung vốn điều lệ sau sắp xếp cho công ty lâm nghiệp hoạt động công ích theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phan Hiển (Chinhphu.vn)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn