1519893682

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận liên kết thu hút đầu tư để phát triển

Sau 2 năm hợp nhất, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện tổng doanh thu năm 2017 trên 79 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, thu lợi nhuận 19,96 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 18,61 tỷ đồng. Đặc biệt công ty đã hoàn thành công tác cấp chứng chỉ rừng (FM/CoC), với diện tích 9.793,48 ha theo tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức GFA xét, cấp chứng chỉ. Đây là lợi thế trong kinh doanh, sử dụng gỗ nguyên liệu có nguồn gốc FSC để chế biến xuất khẩu, tạo thế chủ động trong thời kỳ hội nhập kinh tế ASIAN. Công ty đã thực hiện mô hình lâm – nông kết hợp, trồng cây nông nghiệp xen canh dưới tán rừng tại Hàm Tân, với diện tích 100 ha, tăng thêm doanh thu 1,25 tỷ đồng.