1514345315

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận: Trồng rừng bền vững  

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận được giao quản lý, sử dụng 17.745,22 ha đất trồng rừng và rừng tự nhiên tại các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Bắc Bình, La Gi. Trong đó đã đầu tư trồng 9.940,8 ha rừng keo lai, bạch đàn, cao su và quản lý, bảo vệ 2.940 ha rừng tự nhiên.