Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận có 100% vốn Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 3616/QĐ/UB-BT ngày 16/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc hợp nhất hai doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận: 

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3401121487 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp đăng ký lần đầu ngày 28/01/2016 (Đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 03/03/2020). 
  • Địa chỉ:      Số 30 đường Yersin, phường Phú Trinh, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
  • Điện thoại: 0252.3821717.
  • Email:        ctylamnghiep.binhthuan@gmail.com
  • Website:    lamnghiepbinhthuan.com

Tổng diện tích đất rừng được giao quản lý 18.000 ha. Diện tích rừng trồng hiện có 12.000 ha, trong đó rừng Keo lá tràm : 7000 ha, rừng trồng Bạch đàn 3000 ha, rừng cao su: 2000 ha. Diện tích rừng tự nhiên gần 4.000 ha.

Công ty hiện có 04 đơn vị trực thuộc: 03 Xí nghiệp Lâm nghiệp thực hiện chức năng trồng rừng và bảo vệ rừng: Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân, Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận và Xí nghiệp Chế biến gỗ Phan Thiết.